Bekkenfysiotherapie

 

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in de bekkenregio. Hieronder verstaan wij de bekkengordel met de bekkenbodemspieren en de bekkenorganen, de lage rug en de heupen. Als we naar het geheel kijken heeft dit gebied ook een relatie met het middenrif (de ademhaling), de buik (spieren en organen) en de benen (onderste extremiteit).

Huisartsen en medisch specialisten zien regelmatig mannen, vrouwen en kinderen met klachten in het bekken(bodem)gebied. Naast medicatie of opereren is bekkenfysiotherapie één van de behandelmogelijkheden. Het is een bewezen effectieve therapie.

Voor wie is de bekkenfysiotherapie geschikt?

Klachten in de bekkenregio kunnen zowel bij mannen en vrouwen, als kinderen voorkomen. Om kinderen met bekkenbodem gerelateerde klachten te kunnen en mogen behandelen is het een vereiste dat de therapeut zich hierin heeft gespecialiseerd. Het is daarom raadzaam om dan op zoek te gaan naar een therapeut die deze aanvullende scholing heeft gevolgd.

Indicaties voor bekkenfysiotherapie

Klachten waarbij bekkenfysiotherapie zinvol is:

Ongewild urineverlies
Plotselinge hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen of ontlasten
Verandering van het plaspatroon (moeizaam kwijt kunnen en/of vaak naar het toilet moeten)
Ongewild verlies van ontlasting
Moeizaam kwijt kunnen van de ontlasting (obstipatie)
Verzakkingsklachten
Bekkenpijn tijdens-of na zwangerschappen / bevallingen
Pijnklachten in: het bekken, de lage rug, de onderbuik, het stuitje en/of rondom de geslachtsdelen
Klachten tijdens het vrijen
Begeleiding voor of na operaties in de buik en/of bekkenregio (i.v.m. een verzakking of oncologische ingrepen)

Behandeling

Veel klachten in de bekkenregio zijn te verhelpen, maar door schaamte geven mensen deze klachten vaak niet aan bij zorgverleners. Als bekkenfysiotherapeuten maken wij ons sterk voor het bespreekbaar maken van bekken(bodem) gerelateerde klachten.

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van speciale feedback apparatuur. Door bewust te leren om deze spieren te gebruiken, en de houding en beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen veel klachten verminderd of voorkomen worden. De bekkenfysiotherapeut adviseert o.a. over: drink- en eetgewoonten, toiletgewoonten, houding, bewegen en ontspanning.

De behandeling begint altijd met een uitgebreid vraaggesprek. Tijdens dit gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod welke betrekking hebben op het bekken en de bekkenbodem. Zoals eerder genoemd staat de bekkenbodem in verbinding met verschillende orgaansystemen, waaronder de blaas, baarmoeder en de endeldarm. Daarom zal de bekkenfysiotherapeut vragen stellen over: het plassen/ontlasten, eventuele zwangerschappen/bevallingen, pijnklachten, het vrijen, de algemene gezondheid etc. Dit is van belang om een volledig beeld te krijgen over het functioneren van de bekkenbodem in samenwerking met het geheel van de lage rug en het bekken. Tijdens de eerste afspraak wordt al een begin gemaakt met het geven van informatie en adviezen gericht op de klachten die de patiënt ervaart.

Tijdens de daaropvolgende afspraak zal de bekkenfysiotherapeut een uitgebreid onderzoek uitvoeren van de bekkenbodem en zo nodig de lage rug en/of het bekken. Een bekkenfysiotherapeut is bevoegd en deskundig om een inwendig onderzoek van de bekkenbodem uit te voeren. Dit zal altijd in samenspraak gaan met de patiënt.

Na het onderzoek heeft de bekkenfysiotherapeut verschillende behandelmogelijkheden. Het behandelplan wordt samen met de patiënt opgesteld.

Opleiding en register

Bekkenfysiotherapie is sinds 2009 een erkende masteropleiding. Master bekkenfysiotherapeuten (MSc) staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor bekkenfysiotherapeuten van het Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wetenschappelijke verantwoording

Waar mogelijk werkt de bekkenfysiotherapeut evidence based, dan wel consensus based. Voor meer informatie over de bekkenfysiotherapie en aanvullende vragen kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen met Marlon Vels.