skip to Main Content

Onze huisregels

 • De praktijk is verplicht om naar legitimatie te vragen. We verzoeken je vriendelijk bij je eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Dit kan een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn. Als je gegevens tussentijds veranderen, wil je dit dan aan ons doorgeven.
 • Door middel van je legitimatie heeft de praktijk inzage in het verzekerdenbestand. Zo kan er meteen gekeken worden of je aanvullend verzekerd bent en recht hebt op vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. Je dient zelf je behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer dus zelf je polisvoorwaarden. Hettinga en Trip draagt geen verantwoordelijkheid voor je vergoeding voor fysio- en/of manuele therapie.
 • Als je een afspraak hebt hoef je je niet te melden. Je kunt in de wachtruimte plaatsnemen en je wordt dan op de afgesproken tijd opgeroepen. Mocht je enkele minuten moeten wachten dan vragen wij hiervoor je begrip. Wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken. Mocht je onverhoopt wat langer moeten wachten dan wordt je hiervan door ons op de hoogte gesteld.
 • Wanneer je een afspraak niet na kunt komen, dien je deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Wij behouden ons recht voor om de kosten voor een niet nagekomen afspraak bij jou in rekening te brengen. Je krijgt een nota thuisgestuurd die je binnen 14 dagen dient te betalen. De zorgverzekering vergoedt deze kosten van een niet-nagekomen afspraak niet.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 • Je kunt je auto of fiets bij de praktijk parkeren.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zie hieronder onze privacyverklaring.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • Wij verzoeken je je persoonlijke hygiëne in acht te nemen en naar elke behandeling een (bad)handdoek mee te nemen.
 • Wij adviseren je tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding te dragen, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren betalingsvoorwaarden.

Deze maken deel uit van elke behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en ons als fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan jou of je wettelijke vertegenwoordiger gegeven.

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.  De tarieven vind je hier.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/ cliënt.
 • De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de declaratie. Indien de factuur niet of niet volledig bij een derde instantie gedeclareerd kan worden, zal het (resterende) bedrag door de patiënt/cliënt aan de fysiotherapeut worden vergoed.

Ruim 20 jaar ervaring

6 dagen per week geopend

Goede bereikbaarheid

Afspraak binnen 48 uur

Ook ’s avonds geopend

Online afspraak maken

Back To Top