Overzicht zorgverzekeraars 2021

Zoals ieder jaar hebben we in het najaar weer onze contracteerronde. Voor sommige zorgverzekeraars hebben we vorig jaar een langere overeenkomst afgesloten. Daarom waren er dit jaar minder overeenkomsten te bekijken. Ook dit jaar hebben we alle overeenkomsten uitvoerig bestudeerd.

We zijn blij te melden dat we ONVZ weer hebben kunnen contracteren, voor 2021 is de overeenkomst verbeterd. Dit is de enige wijziging.

Wat opvalt is dat we door verschuivingen binnen het zorgverzekeraarsland meer gecontracteerde partijen binnen onze praktijk hebben dan voorgaande jaren. Zo is de Friesland gefuseerd met Zilveren Kruis Achmea en zijn er kleine zorgverzekeringen ondergebracht bij het grote VGZ.

Alleen met grootmacht CZ hebben wij voor 2021 wederom geen overeenstemming kunnen bereiken. Wij betreuren dit maar willen met de kwaliteit en plezier kunnen blijven werken zoals jullie dat gewend zijn. Dat kan niet onder hun voorwaarden. En dat dat niet alleen voor onze praktijk geldt blijkt wel uit de informatie op zorgzoeker-site van CZ. Waarin opvalt de vele fysiotherapiepraktijken in Leeuwarden en directe omgeving geen contract met CZ hebben afgesloten. Wij denken dat het goed is om je hiervan bewust te zijn wanneer je voor 2021 je zorgverzekering bij CZ onderbrengt.
Op onze website hebben we een overzicht gemaakt van de bedragen die door de zorgverzekeraar worden betaald wanneer je de nota bij hun indient. Deze bedragen zijn indicatief, maar geven een goed beeld.