Afspraak maken
Contact
Niet digitaal een afspraak plannen? Natuurlijk kan dat ook! Je kan ons bereiken op 058-2137333.
 

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren betalingsvoorwaarden.

Deze maken deel uit van elke behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en ons als fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan jou of jouw wettelijke vertegenwoordiger gegeven.

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/ cliënt.
 • De patiënt/cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de declaratie. Indien de factuur niet of niet volledig, bij een derde instantie gedeclareerd kan worden, zal het (resterende) bedrag door de patiënt/cliënt aan de fysiotherapeut worden vergoed.

 • 's Avonds en op zaterdag open

  Bij Hettinga en Trip kan je ook in de avond en op zaterdag terecht.

 • Goede bereikbaarheid

  Hettinga en Trip is gevestigd in het centrum van Leeuwarden. Voor de deur is een gratis parkeerplek.

 • Binnen 48 uur afspraak

  Je hebt gegarandeerd binnen 48 uur een afspraak. Én deze afspraak maak je direct digitaal.